Foursquare 2011

ถึงแม้เราจะยังไม่ทราบจำนวนการเช็คอินที่แน่ชัดของ Facebook Places แต่ดูเหมือนว่า Foursquare จะยังคงครองตำแหน่งเจ้าของบริการ Locaction-based ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เพราะเมื่อวัน Foursquare Day ในวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามียอดเช็คอินมากถึง 3,073,635 ครั้ง Foursquare Day แหล่งข่าวอ้างอิงข้อมูลจากทวีตของ Dennis Crowley ผู้ก่อตั้ง ที่ได้ระบุถึงคัวเลขความสำเร็จดังกล่าว นอกจากนั้นในงาน Fourquare Day ก็ยังมีการเรี่ยไรอาหารและเงินบริจาคเพื่อเชื่อเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดิน ไหวที่ประเทศญี่ปุ่น กาชาติสากล และองค์กรสิทธิมนุษยชนอีกมาก และผู้ใช้งานที่เช็คอินที่ใดๆ ก็ตามในวันนั้นก็จะได้รับแบจ Foursquare Day เป็นของรางวัลตอบแทนด้วย เพื่อนๆ ได้เช็คอินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ? ที่มา: The Next Web เรื่อง: falcon_mach_v

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้