วันครูประเทศจีน (教师节 jiàoshījié, เจี้ยวซือเจี๋ย) รัฐบาลจีนกำหนดให้วันที่ ๑๐ กันยายน ของทุกปีเป็นวันครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนมาหลายครั้ง แต่เดิมเป็นวันที่ ๖ มิถุนายน (เริ่มปี พ.ศ. ๒๔๗๔) แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวันเดียวกับ วันเกิดขงจื๊อ คือ ๒๖ สิงหาคม (เริ่มปี พ.ศ. ๒๔๘๒) แล้วก็เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม วันเดียวกับวันแรงงาน (เริ่มปี พ.ศ. ๒๔๙๔) แล้วจึงเปลี่ยนม

าเป็นวันที่ ๑๐ กันยายนแบบในปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าสาเหตุของการเปลี่ยนมาเป็นวันที่ ๑๐ กันยายน นี้ก็เพราะว่าวันนี้อยู่ในช่วงเวลาเพิ่งเปิดภาคเรียนใหม่ นักเรียนใหม่ๆ ก็จะร่วมอวยพรให้คุณครูเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ หวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียน และครูจะตั้งใจสอน ในวันนี้จึงมีคนเรียกว่า 感恩教师节 (gǎn’ēn jiàoshījié, ก่านเอิน เจี้ยวซือเจี๋ย) “วันระลึกพระคุณครู” อีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่ นักเรียนจะมอบดอกไม้ ของขวัญ หรือบัตรอวยพรให้แก่คุณครู หากเป็นนักเรียนโต หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยก็อาจจะรวมกันเลี้ยงข้าวคุณครู ในช่วงวัน ๙-๑๐ กันยายนนี้ ร้านอาหารทั่วไปจะคับคั่งไปด้วยบรรยากาศการเลี้ยงฉลอง สุดท้ายนี้ขอร่วมอวยพรแด่ครูทุกท่านด้วยครับ 老师:祝您节日快乐! lǎoshī: zhù nín jiérì kuàilè! เหล่าซือ: จู้ หนิน เจี๋ยยรื่อ ไคว่เล่อ! คุณครูครับ สุขสันต์วันครูครับ
รูปภาพ : http://files.eduuu.com/img/2009/08/13/140402_4c5b69314e3f9.jpg
ข้อมูล :https://www.facebook.com/photo.php?fbid=479236802095183&set=a.352881478064050.87738.351310454887819&type=1&theater

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้