ไลเซ่น 3G แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดการณ์ว่า ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ ศาลปกครองกลางน่าจะมีคำสั่งในคดีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ยื่นฟ้องสำนักงานกสทช.และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉิน ระงับการออกใบอนุญาต (ไลเซ่น) ให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ 3จีในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ประมูลกันแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยคดีดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (ไอเอ็มที) ย่าน 2.1 เป็นการดำเนินการที่ไม่ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรการ 47 และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค1 และ วรรค 7 พร้อมกันนั้น ได้ร้องขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการระงับการออกใบอนุญาต 3จี เอาไว้ก่อนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้