เมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเทพฯนั้นก็มีศาลหลักเมืองให้ได้สะการะด้วยเช่นกัน หลายคนเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพ หรือเป็นคนกรุงเทพเองอาจจะยังไม่ได้มาสะการะ อยากให้ลองมาดู โบราณว่าไว้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ มาสะการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็น่าจะดีว่าไหมชาวไอทีเมามันส์

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Pillar Shrine)

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Pillar Shrine)

ลำดับขั้นตอนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ

จุดที่ 1 หอพระพุทธรูป – กราบไหว้ ถวายดอกบัว ใส่บาตรพระประจำปีเกิด
จุดที่ 2 องค์พระหลักเมืองจำลอง – จุด ธูป เทียน ปิดทอง ผูกผ้าแพรสามสี มีจุดจำหน่ายเครื่องบูชาราคาถูกกว่าแม่ค้าด้านนอก
จุดที่ 3 องค์พระหลักเมืององค์จริง – นำพวงมาลัยถวาย 1 พวง
จุดที่ 4 หอเทพารักษ์ทั้ง 5 – กราบไหว้ถวายพวงมาลัย 5 พวง ถวาย เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระกาฬไชยศรี
จุดที่ 5 เติมน้ำมันพระประจำวันเกิด – เติมน้ำมันตะเกียงพระประจำปีเกิด และเติมน้ำมันสะเดาะเคราะห์

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Pillar Shrine)ทำไมหลักเมืองกรุงเทพจึงมี  2 เสา

สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริว่า “เสาหลักเมือง” ทรุดโทรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำขึ้นใหม่ เนื่องจากพระองค์ทรงเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ จึงทรงแก้ไขดวงเมือง โดยทรงประกอบพิธีจารึกดวงพระชันษาพระนครลงบนแผ่นทองคำหนัก 1 บาท ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และให้สร้างศาลขึ้นใหม่ โดยก่อสร้างเป็นยอดปรางค์ตามอย่างศาลาที่กรุงศรีอยุธยา จากนั้นบรรจุดวงพระชันษาพระนครไว้ที่ “เสาหลักเมือง” แล้วจัดให้มีการสมโภชฉลองด้วย ด้วยเหตุนี้ภายในศาลหลักเมืองจึงมีเสาหลักเมืองอยู่ 2 ต้น โดยเสาต้นสูงคือครั้งรัชกาลที่ 1 ซึ่งได้ทำพิธีถอนเสาแล้ว ส่วนเสาต้นที่สูงทอนลงมาเป็นเสาหลักเมืองครั้งรัชกาลที่ 4

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Pillar Shrine)ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Pillar Shrine)

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้