อาวุธใดในโลกที่ทรงอานุภาพที่สุด เมื่อเห็นคำถามนี้ หลายคนอาจมีธงคำตอบอยู่แล้วในใจ คำตอบที่ว่าอาจจะเป็น อาวุธปรมาณู,อาวุธชีวภาพ,อาวุธเคมี,อาวุธกัมมันตภาพรังสี และอีกหลายชนิดที่ผู้เขียนจิตนาการไม่ถึง อาวุธทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอานุภาพทำลายล้างที่น่ากลัว แถมพวกมันยังมีรัศมีสังหารที่เป็นวงกว้างอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นภัยต่อมนุษย์รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอีกมากมายภายในโลกใบนี้

ด้วยเหตุที่มนุษย์ตระหนักถึงความรุนแรงของมัน จึงได้เกิดมาตรการหลายอย่างขึ้นมาควบคุม เช่น

สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ( Non-Proliferation Treaty หรือ NPT)        อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี ( Chemical Weapons Convention หรือ CWC)

อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ( Biological Weapons Convention หรือ BWC)

ซึ่งมาตรการหลาย ๆ มาตรการ ก็สามารถลดปริมาณการขยายตัวของอาวุธเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง นั่นก็หมายความว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่รุนแรง หรือร้ายกาจเพียงใด มนุษย์ก็ยังสมารถจำกัด และลดปริมาณการผลิตของมันลงได้ คือควบคุมมันได้นั่นเอง

แต่ยังมีอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่อาจควบคุมมันได้ และยังไม่มีสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาใดมาคอยกำกับ สิ่งนั้นก็คือ จินตนาการของมนุษย์

เพราะโรเบิร์ต โอปเฟนไฮเมอร์ต่อยอดจิตนาการของไอน์สไตน์ จึงก่อกำเนิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้น

เพราะจิตนาการของ ออวิลล์ ไรต์ และ วิลเบอร์ ไรต์ เครื่องบินบนฟ้าจึงถือกำเนิดเกิดขึ้นมา

เพราะจิตนาการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ จึงเกิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และได้มีการพัฒนาจนเป็นระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพในปัจจุบัน

นี่เป็นเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นจากความคิด และจิตนาการ ดังนั้น จินตนาจึงเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลก เป็นทั้งคุณที่ทำให้สรรพสิ่งก่อเกิด เป็นทั้งโทษที่ทำลายล้างเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตบนโลกให้สิ้นสูญ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้