โพลีพลาสติกส์ กรุ๊ป พัฒนาเรซินโพลีโพรพีลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสยาวใหม่

Must Read

@Advertorial
@Advertorial
ลงโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของบทความประกอบรุปภาพหรือวิดีโอสื่อต่างๆ

โพลีพลาสติกส์ กรุ๊ป (Polyplastics Group) ได้ประกาศเปิดตัว PLASTRON (R) LFT ที่เป็นเรซินโพลีโพรพีลีน (PP) เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสยาวใหม่ โดยเป้าหมายของวัสดุนี้คือใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โครงยึดประตู คอนโซลกลาง และแกนที่วางแขน โดยเมื่อเทียบกับเรซินเสริมแรงใยแก้วแบบสั้น PLASTRON (R) LFT มีความหนาแน่นต่ำกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยกว่า ในขณะที่ยังคงมีคุณสมบัติเชิงกลเหมือนเดิม วัสดุนี้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการวัสดุเสริมแรงในตัวรถยนต์ที่สามารถลดปริมาณ GHG ได้

เซลลูโลสซึ่งเป็นวัตถุดิบชีวมวลที่กินไม่ได้ซึ่งได้มาจากทรัพยากรอินทรีย์อื่นนอกเหนือจากทรัพยากรฟอสซิล มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ทำให้คาร์บอนลดลง (ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเมื่อผลิต) และเป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน (ซึ่งสามารถจัดหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรอื่น ๆ เช่น แร่ธาตุจากธรรมชาติ)

PLASTRON (R) LFT เป็นเรซินเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสยาว ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายซึ่งแทบไม่ก่อให้เกิดของเสียใด ๆ โพลีพลาสติกส์ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเส้นใยเซลลูโลสที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าขณะผลิตเมื่อเทียบกับใยแก้วทั่วไป เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำกว่าเรซินโพลีโพรพีลีนที่เสริมด้วยใยแก้วเกือบ 10% การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงยังต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่ากัน

โดยธรรมชาติแล้ว เซลลูโลสจะละลายในตัวทำละลายได้ยากเป็นพิเศษ ทุกวันนี้ เซลลูโลสที่สร้างใหม่ทั่วไปส่วนใหญ่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงเซลลูโลส ตามด้วยการละลายในตัวทำละลายและการปั่น และในที่สุดก็คืนรูปเซลลูโลสดั้งเดิม กระบวนการนี้ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เมื่อเทียบกันแล้ว วิธีตัวทำละลายเกี่ยวข้องกับกระบวนการปิดที่กู้คืนตัวทำละลายได้เกือบ 100% พร้อมกับสร้างขยะน้อยที่สุดและผลิตวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น บริษัทได้รับสิทธิบัตรหลายฉบับทั่วโลกสำหรับเรซินที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสที่สร้างใหม่ได้ยาวนาน รวมถึงเส้นใยเซลลูโลสด้วยวิธีตัวทำละลาย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

เกาะแรต วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (Ko Raet & Wat Khao Suwan Pradit) ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

เดินทางเที่ยวกับครอบครัวอีกครั้ง มุ่งหน้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่มาตั้งหลายปี จนไปเห็นรีวิวจากที่อื่นถึงรู้ว่ามีเกาะนี้อยู่ใกล้ๆนี่เอง นั้นก็คือเกาะแรต วิดีโอ Review เกาะแรต วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ https://youtu.be/cJj80ynOuUA เกาะแรต มาจากคำว่า “แรด” ที่สะกดด้วย ด ที่หมายถึงชื่อสัตว์ ชาวจีนได้ขนานนามเกาะแห่งนี้ว่า “ฮีเด้ง” หมายถึง ตะเกียงสวรรค์ และต่อมาชาวจีนเขียนด้วย...
- Advertisement -

More Articles Like This