ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม

2 พ.ย. 55 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(กสท.) ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ที่ต้องการยื่นความจำนงขออนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 3 ฉบับ คือ 1.วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ3.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ทราบวิธีการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต อธิบายและตรวจเอกสารประกอบ และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า  กิจกรรมนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ   ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ภายในงาน ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายใหญ่  เช่น  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่และ ซีทีเอช ได้เข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานกสทช.แล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประมาณ 60 วัน อย่างไรก็ตาม กสท. กำหนดกรอบระยะเวลาการขอยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการภายใน 60 วันนับจากประกาศทั้ง 3 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา โดยครบกำหนดในวันที่ 15 ธ.ค.  หากผู้ประกอบการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและฝ่าฝืนประกาศกสทช. การให้บริการช่องรายการ และประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม โดยการจัดระเบียบดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้ากระบวนการตามกฎหมายและกำกับดูแลง่ายมากยิ่งขึ้น [code] ที่มา : http://www.dailynews.co.th/technology/164431 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้