โนเบิล, AllZ, ช่วยผู้ประสบอุทกภัย, ผู้ประสบอุทกภัย บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมกับเสื้อผ้าแบรนด์ AIIZ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยังชีพกว่า5พันชุดผ่านทีวีบูรพา เพื่อช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัย

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้