SimSimi, SimSimi แอพพลิเคชั่น, SimSimi App เอาแล้วครับ เจ้า SimSimi น่ารักตัวเหลืองนี้อาจจะโดนใบเหลืองซะแล้ว เพราะล่าสุด SimSimi ได้ถูกหน่วยงานรัฐเพ่งเล็งแล้วครับ โดยข่าวจากไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ทาง ผอ.สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มองว่าคำหยาบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น Simsimi นั้นค่อนข้างจะเกินเลยไปหน่อย เพราะแม้ Simsimi จะเป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่ผู้ผลิตในประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางภาษา แต่มาถึงประเทศไทยกลายเป็นเรื่องสนุกของการใช้ที่เลยเถิด กลายเป็นการใช้คำไม่สุภาพ คำหยาบ ในขณะที่การใช้งานในประเทศเกาหลีใต้นั้นเขาจะมีตัดคัดกรองภาษาที่ไม่เหมาะสมออกไป แต่ประเทศไทยไม่มี ในข่าวเดียวกันนี้ ดร.อมรวิทย์ นาครทรรพ อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวว่าน่าจะเป็นเพียงกระแสความนิยมที่ผ่านมาแล้วจะผ่านไป เหมือนการใช้ภาษาบนสังคมออนไลน์ อาจจะมีคำพูดไม่สุภาพ แต่เมื่อถึงเวลาต้องใช้อย่างถูกต้อง ยังมีเยาวชนอีกมากที่รู้ว่าอะไรควรและเหมาะสม แต่สิ่งที่อยากเสนอคือกรอบและกลไกการดูแลระบบการสื่อสาร ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยยังมีการดูแลน้อย เอาเป็นว่ากระแสของ Simsimi นั้นในเรื่องความนิยมจากผู้ใช้งานนั้นไปได้สวยครับ แต่ในแง่การรับรู้ในสังคมวงกว้างนั้นอาจไม่สวยมากนัก ซึ่งถ้ายังถูกพูดถึงกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นได้ว่าต่อไปอาจมีการออกข่าวในทีวีและขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกระแส Planking ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้