Digital TV ในประเทศไทย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ( กสท.) เปิดเผยว่าล่าสุดมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต(ไลเซ่นส์)ทีวีดิจิตอลประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility provider) แล้ว 2 ราย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตได้ในเดือน มี.ค. นี้ ขณะที่ตนคาดว่าต่อไปนี้จะมีผู้ประกอบการโทรทัศน์รายอื่นจะทยอยยื่นขอใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่างเป็นผู้ประกอบการที่มีเสาส่ง และสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์อยู่แล้ว รวมถึงผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ที่มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถยื่นขอบริการประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการในกิจการทีวีดิจิตอลได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ซึ่งกำหนดให้ค่าความแรงสนามไฟฟ้าต้องสามารถรับสัญญาณแบบพกพาในอาคาร (Portable Indoor Reception) ได้ ด้าน นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่ง อสมท มีสถานีส่งสัญญาณ 36 สถานีทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน เชื่อว่าผู้ประกอบการโทรคมที่มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์จะเข้ายื่นขอใบอนุญาตด้วย เพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานในการร่วมกันประกอบกิจการโครงข่ายต่อไป ขณะเดียวกัน นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า ไทยพีบีเอสได้ยื่นใบอนุญาตประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกไปแล้วเมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยพีบีเอสมีจำนวนสถานีส่งสัญญาณจำนวน 52 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ดีการขอใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมสู่การขอใบอนุญาตประเภทโครงข่าย ซึ่งไทยพีบีเอสเตรียมงบประมาณไว้ที่ 2,000 ล้านบาท โดยศักยภาพความพร้อมของไทยพีบีเอสตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายโครงข่าย (Roll Out) ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ 100% ภายในเวลา 1 ปี 8 เดือน [code]ที่มา : http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004670 รูปภาพ : http://sirichais.files.wordpress.com/2010/10/wpid-wp-1286891569169.jpg?w=500&h=375 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้