35.2 C
Bangkok
Tuesday, June 2, 2020
No menu items!

อนุมัติโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ เงินเดือนไม่ถึง 26,000 ไม่ต้องจ่ายภาษี!

Must Read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22 ใบ ไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา มี 56 ใบ เมื่อรวมวันแล้วจะมีทั้งหมด 78 ใบ ใครสนใจเรื่องดวงก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับ ไพ่ยิปซี...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค. ที่ผ่านมานี้เอง เว็บไซต์ Footballdatabase จัดอันดับและเก็บสถิติผลการแข่งขันของสโมสรทั่วโลก ประกาศผลการจัดอันดับล่าสุด ทีม เมืองทอง ยูไนเต็ด ขยับขึ้นมาจากอันดับ 15 มาอยู่อันดับที่...

IBM เปิดตัวควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing) เป็นบริการคลาวด์ (Cloud Service)

เป็นสิ่งที่พูดกันมานานแล้วครับพี่น้องชาวไอทีเมามันส์ สำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์ มันมีการวางขายการมานานละ แต่สิ่งที่ IBM เอามานำเสนอคือรูปแบบการนำไปใช้ให้บริการในรูปแบบ Cloud Service ที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียว ควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing) มันคืออะไร? Quantum Computing คือระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของ subatomic particles (เป็นการควบคุมที่เล็กอย่างเหลือเชื่อ) นักวิทยาศาสตร์จึงมอง quantum...
Jiradech Suchadahttps://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง แถมยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

โครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาแบบใหม่ที่เพิ่งอนุมัติมาสดๆร้อนๆครับพี่น้องชาวไอทีเมามันส์ ใครเงินเดือนในเกณฑ์นี้ก็เฮกันเลยดังว่าต้องจ่ายภาษีแล้ว โดยที่ประชุม ครม. มีมติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี

สำหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ จะเริ่มตั้งแต่รายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ส่วนคนมีเงินได้ ตั้งแต่ผู้มีเงินได้ 150,001-300,000 บาท เสียภาษี 5% ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 500,001-750,000 บาทเสียภาษี 15% ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% และผู้มีเงินได้ 1,000,001-2,000,000 บาท เสียภาษี 25% ผู้มีเงินได้ 2-5 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 30%  ผู้มีรายได้ 5 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35%

และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 60 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ปีละ 32,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยืนยันว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7% เนื่องจากขณะนี้งบประมาณยังเพียงพอ รวมถึงต้องดูการใช้จ่ายของประชาชนด้วย ส่วนในอนาคตหากเศรษฐกิจฟื้น หากมีความจำเป็นต้องขึ้นแวต จะต้องพิจารณาอีกครั้ง

รายละเอียดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

 1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากรจากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้
 3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้
  1. ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  2. ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  3. ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)
  4. ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
  5. กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  6. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
 4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
  บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการปรับปรุง  เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ) เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  * ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราช  กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
 5. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้
  1. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว
   – หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท
   – หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน200,000 บาท
  2. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน
   – หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
   – หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
  3. กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
  4. กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
 6. การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่น จะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน

อัตราภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลปี 60

ค่าใช้จ่ายและค่าลดย่อยภาษีปี 60

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ฯกระทบรายได้รัฐลดลงปีละ 32,000 ล้านบาท แต่หวังเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน ภาษีบุคคลธรรมดาคิดเป็น 17% ภาษีนิติบุคคล 32% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 41% ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% ภาษีธุรกิจปิโตรเลียม 5% ฯลฯ

รายละเอียดยิบย่อยน่าดูเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในเกณฑ์ก็คงต้องศึกษารายละเอียดกันนะครับผลประโยชน์เราทั้งนั้นครับ..

Reference

 • ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้าง  “ภาษีบุคคลลดหย่อน1แสน” at dailynews
 • ครม. ไฟเขียวปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา at bangkokbiznews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

ข่าวดี Xiaomi วางแผนเปิดตัวแลปท็อป และเกมมิ่งแล็ปท็อปดีไซน์บางเบาในตลาดอินเดีย

สวัสดีชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับการอัพเดทความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในโลกไอที สำหรับในครั้งนี้เรามีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า Xiaomi วางแผนเปิดตัวแล็ปท็อปดีไซน์บางเบา และเกมมิ่งแล็ปท็อปในตลาดอินเดีย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร เราลองมาติดตามอ่านกันเลยครับ  สรุปข่าวแผนการเปิดตัวแล็ปท็อปดีไซน์บางเบา และเกมมิ่งแล็ปท็อปของ Xiaomi ได้ดังนี้  Xiaomi เป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศอินเดียในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นผู้นำในกลุ่มสมาร์ททีวีกับอุปกรณ์สวมใส่ ล่าสุดกำลังจะส่งแล็ปท็อปเข้าไปเขย่าตลาดอินเดียอีกครั้ง...

ข่าวดี กำไรดิจิตอล OPPO Band ได้เผยโฉมออกมาให้เห็นกันแล้ว ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับการแนะนำสินค้าไอทีเปิดตัวใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับครั้งนี้เรามีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า กำไรดิจิตอล OPPO Band เผยโฉมแล้ว  และเตรียมเปิดตัวทางการ ในเดือนมิถุนายนนี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ใครสนใจก็ตามมาดูกันเลย  สรุปเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ OPPO Band ได้ดังนี้  ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราพบว่า OPPO ได้จดสิทธิบัตร Smartband หรือกำไลดิจิตอลสำหรับติดตามสุขภาพ ล่าสุดเว็บไซต์ทางการของ OPPO ในประเทศจีน...

สมาร์ทโฟน OPPO Reno 4 Pro ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ล่าสุดออกมาสองสี คือขาว และดำ ก่อนเปิดตัว

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับการแนะนำสินค้าไอทีกำลังจะเปิดตัวที่น่าสนใจ สำหรับครั้งนี้เรามีข่าวดีจะแจ้งว่า สมาร์ทโฟน OPPO Reno 4 Pro ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ล่าสุดออกมาสองสี คือขาว และดำ ก่อนเปิดตัวในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ใครสนใจก็ตามมาดูกันเลยว่ามันสวยแค่ไหน  สรุปข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน OPPO Reno 4 Pro ล่าสุด ดังนี้  หลังจากถูกปล่อยภาพหลุด และภาพเรนเดอร์ในสีฟ้า และ...

สมาร์ทโฟน OPPO Reno4 series ได้ปล่อยภาพเครื่องจริงออกมาแล้ว ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ พร้อมข้อมูลที่น่าสนใจ

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับการแนะนำสินค้าไอทีกำลังจะเปิดตัวใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสมาร์ทโฟน OPPO Reno4 series ที่ล่าสุดได้ถูกปล่อยภาพเครื่องจริงออกมาแล้ว พร้อมวิดีโอทีเซอร์ ยืนยันเปิดตัว 5 มิถุนายนนี้ จะสวยงามน่าจับจองเป็นเจ้าของแค่ไหน ลองมาดูกันเลย  ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน OPPO Reno4 series ที่พอจะทราบในตอนนี้  รูปภาพเครื่องจริงของ OPPO Reno4 series ล่าสุดได้ถูกแชร์ออกมาแล้ว...

เมืองซิตกา (Sitka) เมืองสวยๆ ที่มีความเป็นรัสเซียสูงบนแผ่นดินอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐอลาสก้า

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว ไอทีเมามันส์ ทุกคน พบกันเป็นประจำเช่นเคยกับการแนะนำให้รู้จักพิกัดท่องเที่ยวสวยๆ แบบอันซีนๆ ที่น้อยคนจะเคยไปเยือน และควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้งในชีวิต สำหรับครั้งนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักเมืองซิตกา (Sitka) เมืองสวยๆ ที่มีความเป็นรัสเซียสูงบนแผ่นดินอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐอลาสก้า เมืองนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไร เราลองมาดูกันเลย  Location/Google Map ข้อมูลที่น่าสนใจของเมืองซิตกา (Sitka) มีดังนี้  1. จุดเด่นของ Sitka คือความเป็นรัสเซียในแผ่นดินอเมริกา Sitka เคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศรัสเซีย และเป็นเมืองหลวงของ...

More Articles Like This